Manifest (Catalán)

Traducido por Acampada Tortosa

Des de fa mesos venim assistint a una creixent intervenció estatal a través de diversos canals de finançament en els problemes de solvència de bancs i entitats creditícies en general.

Des d’Acampada Tortosa 15M volem denunciar l’ús indegut de diners públics per acudir al rescat d’entitats, que per la seua mala gestió o per una assumpció desmesurada de riscos s’estan veient abocades a la fallida o a la intervenció i ajuda estatal per poder sobreviure.

No es pot demanar als ciutadans que, per l’estabilitat del sistema financer, acudeixin a salvar entitats arruïnades per una gestió ineficaç, al mateix temps que se li exigeixen esforços addicionals i pèrdua de serveis públics per, segons se’ls diu, poder vèncer la crisi.

 • Quan una empresa, acuitada per aqueixa mateixa crisi, entra en fallida, es dissol i es reparteix entre els seus creditors, no és rescatada pels ciutadans.
 • Quan un aturat perd o esgota les seues prestacions, ningú acudeix a sufragar les seues més elementals necessitats, no és rescatat pels ciutadans.
 • Quan un ciutadà ofegat per aquesta mateixa crisi, no pot pagar l’hipoteca, perd
  el dret bàsic a l’habitatge que la Constitució reconeix, i ningú acudeix al seu rescat, sinó
  que se li persegueix encara després d’haver-la perdut.

Els que han portat a aquestes entitats a aquesta situació són els mateixos que finançaven habitatges per damunt del seu valor, i que assumien riscos inassumibles per continuar el seu lucratiu negoci, i aquestos són els qui han de respondre de les pèrdues i de la seua gestió, no els ciutadans suportant el pes del rescat.

Els últims rescats de la CAM i del Banc de València, units als de Caixa Castella-la Manxa i CajaSur, eleven a més de 12.000 milions d’euros emprats a rescatar entitats creditícies, a rescatar a un dels sectors causants de la crisi.

Davant el greu atemptat a l’erari públic pagant o finançant a qui hauria de finançar o
contribuint a les jubilacions insultants d’alguns dels seus directius, denunciem públicament aquesta situació, i des d’Acampada Tortosa 15M exigim:

 • El cessament immediat dels rescats als bancs amb diners públics.
 • La depuració de totes les responsabilitats econòmiques o penals derivades de la mala gestió dels gestors de les entitats rescatades.
 • L’entrada en els consells d’administració de les entitats rescatades per intervenir
  en la seua gestió i tutela, donant així resposta a la necessitat de tenir una banca pública que compense els desequilibris mostrats per l’actual banca privada, concedint per exemple préstecs a baix interès a empreses que mostren projectes viables i compromisos d’estabilitat laboral davant els seus empleats.
 • Utilitzar el parc d’immobles de les entitats rescatades per a promoure lloguers a baix cost per als més necessitats, descarregant així a l’erari públic del pes del rescat.

Perquè els i les ciutadanes no som mercaderia en mans de polítics i banquers, perquè ja n’hi ha prou de pagar les crisis d’uns altres, perquè paguen els que ens han portat fins a aquí.

Democràcia Real Ja!
Units i unides per un canvi global!

Comparte y difunde:
 • Print
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Twitter
 • Google Bookmarks

3 pensamientos en “Manifest (Catalán)

 1. Gracias compañeros! Tened en cuenta que substituimos donde dice “DRY” por “Acampada Tortosa 15M” para personalizarlo más, el resto está traducido con exactitud.
  Salud y que sea una jornada productiva para todos/as!

  ¿Te gusta o no te gusta?: Thumb up 0 Thumb down 0

  • Es un tema complejo que reeuiqre de soluciones a nivel comunitario y global pero es preferible apostar por entitades financieras de mayor tamaf1o, me1s sf3lidas, que puedan absorber e integrar dentro de sus balances los diferentes tipos de activos antes que una entidad destinada a activos tf3xicos que acabare1 siendo financiada por el contribuyente, en su totalidad. Las finanzas pfablicas deben dedicarse a dar servicios a la sociedad (educacif3n, sanidad, bienestar social, pensiones, seguridad) y no a financiar activos tf3xicos.Para ello, lo primero que se necesita es me1xima transparencia. Mostrar cual es la dimensif3n de los agujeros financieros de las diferentes entidades. Sin saber la realidad es difedcil poder actuar. Una vez se disponga del diagnf3stico, dependiendo del tipo de situacif3n, habre1 que encontrar una solucif3n especedfica, ahora bien, el principio que tiene el Partido Popular es no dedicar ni un euro de los impuestos de los contribuyentes a dar solucif3n a un problema que los ciudadanos no han generado, a diferencia de lo que ha estado haciendo el gobierno socialista con el FROB.Segunda aspecto esencial que tiene el Partido Popular. Estamos en tiempo de descuento. No se puede perder me1s tiempo manteniendo este problema, por ello, las reformas que permitan recuperar el cre9dito y la liquidez para autf3nomos, PIMES y familias no pueden esperar, ased que e9sta sere1 una de las primeras reformas que realizare1 un futuro gobierno del Partido Popular, si ased lo considera la mayoreda de la sociedad el prf3ximo 20 de noviembre.

   ¿Te gusta o no te gusta?: Thumb up 0 Thumb down 0

 2. El principal reto de la banca en los prf3ximos ecijcireos sere1 hacer frente a sus obligaciones de pago por los vencimientos de la deuda que figura en sus balances.En un entorno como el actual y el que se preve9 para el futuro me1s inmediato, de escaso crecimiento (cuando no recesif3n), las entidades financieras pueden recurrir a diferentes medidas (algunas de las cuales ya son comodines agotados , puesto que han sido ya implementadas: venta de participaciones no estrate9gicas de su cartera industrial; reduccif3n de su estructura (oficinas y personal); emisif3n de pagare9s; captacif3n de pasivo (veda depf3sitos de particulares y empresas); En cualquier caso, las necesidades de cash son de tal calado y las posibilidades de generacif3n de negocio en la actualidad tan limitadas, que es muy posible que la situacif3n aboque al Banco Central Europeo (BCE) a actuar como tal e implementar una poledtica monetaria expansiva. Esto significareda inyectar dinero, probablemente a trave9s del sistema financiero (recapitalizacif3n de las entidades financieras). Puede ser e9sta una medida definitiva, siempre y cuando vaya acompaf1ada de una funcif3n de control a cargo de los propios Bancos Centrales de cada paeds, de forma que se asegure el buen uso de esos recursos inyectados, que el dinero fluya en la economeda y sirva para que, con los criterios de riesgo adecuados, se conceda financiacif3n a empresas y particulares, y no se destine al reparto de dividendos o a la retribucif3n de los directivos de las entidades financieras

  ¿Te gusta o no te gusta?: Thumb up 0 Thumb down 0

Deja un comentario